wydarzenia | 8.2.19

Kultura nie wyklucza — bezpłatne szkolenie dla kadry kultury

Przebieg szkolenia

Wykład
„Wystarczająco dobre” środowisko kultury.  Znaczenie receptywności instytucji kultury.

(1 godzina lekcyjna/45 min)

Warsztat nr 1
1. Potencjał dezintegracji. Projekty edukacyjne dla nastolatków z trudnościami emocjonalnymi.

Warsztat nr 2
2. „Tego nie robi się kotu” — Dzieci chorujące psychicznie w instytucji kultury.
3. Świat po katastrofie — dlaczego osoby po przeżytych kryzysach psychotycznych potrzebują instytucji kultury?
4. Zajęcia dla seniorów chorujących psychicznie.

Warsztat nr 3
5. Poznaj nas z bliska. Edukacja włączająca osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
6. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jako pełnoprawni uczestnicy i twórcy kultury. 

Każdy z warsztatów trwa dwie godziny lekcyjne (1,5 godziny zegarowej).


Opis szkolenia:

 Podczas szkolenia prowadząca zamierza:

a) Przedstawić wizję kultury, jaka stoi za edukacją włączającą osoby zmagające się z dysfunkcjami o charakterze psychicznym oraz uzasadnić, dlaczego tego typu działania są ważne dla każdego uczestnika kultury.
b) Scharakteryzować grupy docelowe: osoby chorujące psychicznie, osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Celem nie będzie jednak dostarczanie kryteriów do diagnozowania, ale zaproponowanie psychoanalitycznego  sposobu rozumienia zjawisk mentalnych, które zakłada istnienie pewnego kontinuum i możliwości odwołania się do własnych przeżyć, w celu zrozumienia innej osoby.
c) Opowiedzieć o procesie edukacyjnym z perspektywy zjawisk na poziomie interpersonalnym i intrapsychicznym (Co dzieje się np. z zespołem instytucji, do której wkracza grupa dzieci chorujących psychicznie, jakie to uczucia i mechanizmy może uruchamiać w osobach pracujących w instytucji?). Jak będąc świadomym tych zjawisk przeciwdziałać zagrożeniom? W jaki sposób korzystać z własnych odczuć dla dobra procesu edukacyjnego?
d) Podać przykłady konkretnych projektów i scharakteryzować etapy ich realizacji. Wskazać na praktyczne zalecenie dotyczące realizacji projektów edukacyjnych dla
w/w grup.
e) Opisać metodę pracy stworzoną przez prowadzącą na potrzeby takich działań. Zaproponować uczestnikom szkolenia stworzenie przykładowych scenariuszy zajęć w oparciu o przedstawioną metodę. 
f) Zaprosić uczestników szkolenia na specjalistyczną  wizytę studyjną do szpitala psychiatrycznego i szkoły specjalnej.
g) Zaoferować pomoc w postaci superwizji (indywidualnych bądź grupowych konsultacji planowanych, bądź realizowanych projektów z omawianego obszaru).
Proponowana perspektywa może wzbogacać spojrzenie na każdy proces edukacyjny, jednak w przypadku pracy z osobami wzbudzającymi więcej uczuć: fantazji, leków, uprzedzeń, może okazać się najbardziej pomocna.

 

Projekt realizowany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Został objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/