wydarzenia główna galeria | 1.09

audioperformance BNNT — Konrad Smoleński i Daniel Szwed w ramach projektu „Głębokie słuchanie”

wydarzenia główna galeria | 27.07—1.09

Głębokie słuchanie — projekt, w skład którego wchodzą wystawy, wykłady, performances i spotkania z artystami Głębokie słuchanie to projekt, w skład którego wchodzą wystawy, wykłady, performances i spotkania z artystami. Tytuł został zaczerpnięty... 

Czym jest BNNT?
To duet założony 11 lat temu w Poznaniu, który występował zarówno w klubach muzycznych, galeriach, teatrach, na dużych festiwalach jak i na ulicy. Nagrali dwie dość różne stylistycznie płyty i upierają się, że ich oprawa graficzna i literacka są równie istotne co muzyka. Unikają nazywania siebie muzykami i prezentują swoje występy między innymi w formach wielogodzinnych instalacji performatywnych. Tym razem nowym projektem zamierzają wywrócić jeszcze dwa pojęcia z zakresu muzyki rozrywkowej: ALBUM i ZESPÓŁ.

ALBUM
Nazwa ostatniej płyty BNNT, „Multiverse” (wyd. Instant Classic), miała swe źródło w refleksji nad skrajnie odmiennym postrzeganiem otaczającego świata. Nawet nasi najbliżsi, z którymi najlepiej się rozumiemy, są w stanie odbierać te same doświadczenia w zupełnie inny sposób, nie wspominając już o zwierzętach, których aparat poznawczy różni się od naszego. Koncepcja multiwersji jako kosmosu zbudowanego z kilkunastu równoległych światów jest dość odległym odniesieniem, na co dzień jednak możemy łatwo, a czasem boleśnie, przekonać się, że świat nie jest tym, czym nam się wydaje. A przynajmniej nie jest tym samym dla innych. W 2019 roku BNNT wznawia wydanie ostatniego albumu, i to wznawia wielokrotnie. Każda kolejna reedycja Multiwersu będzie kolejnym światem równoległym — inną wersją tej dobrze przyjętej płyty.

ZESPÓŁ
BNNT na swojej stronie określa się plemieniem, stadem i grupą. Okazuje się właśnie, iż to stado jest nieco bardziej złożone, co udowadniają wyżej wymienione reedycje albumu Multiverse, które są bowiem wersjami nagranymi przez innych muzyków zaproszonych do udziału w tym projekcie. Protoplaści plemienia zapowiadają że to nie koniec niespodzianek

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/