wydarzenia mała przestrzeń | 18.09.19

Magdalena Starska „Wszystko razem” — zapraszamy do 6 października

wydarzenia główna galeria | 27.07—1.09

Głębokie słuchanie — projekt, w skład którego wchodzą wystawy, wykłady, performances i spotkania z artystami Głębokie słuchanie to projekt, w skład którego wchodzą wystawy, wykłady, performances i spotkania z artystami. Tytuł został zaczerpnięty... 

Magdalena Starska przepracowuje gramatykę prostych gestów. Korzystając z takich materiałów jak: piana, drożdże, warzywa, ciasto, gips, drewno, eksperymentuje ze zmianami stanów skupienia, poddając substancje wielorakim procesom, na przykład gnicia, pleśnienia, topnienia, czy parowania. Często wprowadza do swoich działań transowy ruch, cyrkulacje obiektów między uczestnikami i inne uspokajające zabiegi. Jej wieloletnie praktyki noszą znamiona obrzędów.

Na wszystkich obszarach swojej twórczej aktywności, od performancu, przez malarstwo po rzeźbę, Starska opowiada o bliskiej koegzystencji gatunków, symbiozie z otoczeniem. Strąca homo sapiens z uprzywilejowanej pozycji, podkreślając nieokiełzane impulsy i prawa, którym podlega, jak wszystkie byty materialne.

Tym razem artystka zainicjuje działanie inspirowane rozmyślaniami nad oddechem. Czynność wdychania i wydychania powietrza, sytuuje nas w teraźniejszości, co jest równoznaczne z ciągłym procesem wymiany. Oddech napełniając płuca staje się częścią składową organizmu, nie można go zmagazynować, a jego straty nie da się nadrobić.

Namysł nad naturą powietrza pojawił się już w starożytności. Anaksymenes uznał go za arché. Było dla niego pierwotną siłą, przyczyną powstania wszystkich rzeczy, które według niego tworzyły się z zagęszczania powietrza w poszczególnych rzeczach. W późniejszych dziejach zachodniej myśli powietrze i oddychanie zostało zapomniane, ponieważ jako niewidzialne wymykało się ujawnieniu jako byt, a tempo jego transformacji było zbyt szybkie dla rozumu. Wpisane w nie niewidzialność i zmienność spychały je na margines filozofii.

Kuratorka Marta Lisok

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/