wydarzenia | 2020

Katowicki Pakiet dla Kultury — zestaw działań osłonowych, który ma pomóc przetrwać pandemię koronawirusa

Pakiet dla Kultury to zestaw działań osłonowych, który ma pomóc przetrwać pandemię koronawirusa wszystkim twórcom, ale też organizacjom, stowarzyszeniom i przedsiębiorcom działającym w obszarze kultury w Katowicach.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/