edukacja do sztuki gotowi start! | 10.12.20

„Ostatnie drzewo w mieście” — akcja artystyczna Kornela Janczego

edukacja do sztuki gotowi start! | 2012—2020

projekt edukacyjno-artystyczny DO SZTUKI GOTOWI START! Harmonogram działań w ramach 9. edycji:  14—17 lipca 2020 r. — warsztaty i akcja artystyczna pt. „Powrót do... 

Odkryłem drzewo. Wybrałem się na wirtualną wyprawę wzdłuż granicy Katowic szukając miejsc peryferyjnych, zapomnianych, niechcianych, nieprzystających. Idąc od północnego wschodu podążałem w kierunku południowym. Na południowym krańcu w miejscu najbardziej oddalonym od gęsto zabudowanego, betonowego centrum, granice miasta pokrywają się z granicą lasu. W pewnym punkcie powstaje anomalia i las ten tworzy mocno wysunięty cypel w kształcie łuku, zakończony polem uprawnym, które z niewiadomych przyczyn również zostało włączone w granice miasta. Długie na kilkadziesiąt metrów puste pole wieńczy samotnie stojący wielki dąb. Jest to miejsce w którym natura połączona ze sztucznymi podziałami ustanowionymi arbitralnie przez człowieka tworzy krajobraz o potencjale pejzażu romantycznego, działającego na poziomie wizualnym jak i intelektualnym. Wyobraźmy sobie, że Katowice to wyspa, której linię brzegową wyznaczają granice miasta. Wówczas, na jej południowych rubieżach znajdowałby się półwysep zakończony wysokim obiektem natury, z którego można by wypatrywać nieodkrytych jeszcze miejsc.

Moja praca to wyznaczony przeze mnie romantyczny pejzaż z samotnym drzewem będącym miejscem odpoczynku dla wędrowców, ale i punktem obserwacyjnym. Dąb wyznacza granicę, w której kończy się podróż fizyczna, a zaczyna wyobrażona.

Kornel Janczy

 

W 2020 r. projekt Do Sztuki Gotowi Start! dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/