wydarzenia główna galeria | 13.02-29.03.09

Brygida Wróbel-Kulik — Illebiland — grafika, rysunek, malarstwo…

wydawnictwa publikacje | 2009

katalog „Brygida Wróbel-Kulik — Illebiland” „Problematyka interpretowania i obrazowania przestrzeni oraz jej związków ze sztukami wizualnymi sięga czasów prehistorycznych.... 

Artystka urodzona w 1952 roku w Polsce. W latach 1973-78 studiowała w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. M. Wejmana. W latach 1984-85 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie pod kierunkiem prof. Güntera Ueckera. W 1985 roku otrzymała Nagrodę Miasta Akwizgran za osiągnięcia z dziedziny sztuk plastycznych. Współpracuje z jedynym w Europie Muzeum Sztuki Kobiet. Jej formy wyrazu artystycznego to grafika, rysunek, malarstwo, książka artystyczna, instalacje. W połowie lat 70. zaczyna tworzyć „Ogródki” — bliskie doświadczeniom land-artu, interwencje w świat natury. W latach 1986–88 tworzy „Bibliotekę dla Miriam” rodzaj artystycznego dziennika powstałego przez przemalowywanie wzorników tapet i nakładanie na siebie różnych tekstów. Brygida Wróbel-Kulik jest artystką, która konsekwentnie całą swoją twórczość plastyczną podporządkowała idei topografii miejsca, idei kreowania
własnej imaginacyjnej przestrzeni, miejsca szczególnego, wybranego i wyniesionego do poziomu niemal uświęconego osobistą mitologią, doświadczeniami i przeżyciami. Jej „Obrazy warstwowe” będące mapami nie odkrytych jeszcze miejsc, „białych plam” odzwierciedlają bliskie teorią Gastona Bachelarda koncepcje topografii psychologicznej.

Wystawa przygotowana we współpracy z regionem Westfalii, Nadrenii i miastem Düsseldorf.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/