wydarzenia główna galeria | 23.02-25.03.07

Kolekcja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

wydawnictwa publikacje | 2007

„Kolekcja sztuki współczesnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku” „Centrum Rzeźby Polskiej ma swoją siedzibę w Orońsku. Jest to miejsce na Mazowszu, położone w samym środku Polski, między Warszawą a... 

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jest miejscem spotkań artystów z różnych stron świata, z różnymi kulturowymi doświadczeniami, różnymi tradycjami.
Prezentowany wybór kolekcji sztuki kształtowany był równolegle z działalnością Centrum Rzeźby Polskiej, początkowo jako ośrodka pracy twórczej pracy począwszy od 1965 r. W jej skład wchodzą dzieła, które w wielu przypadkach zostały wykonane in situ, zanim jeszcze Centrum uzyskało obecną strukturę w 1981 r.
Zasadniczy trzon kolekcji stanowią prace składające się na najnowszy rozdział historii rzeźby polskiej. W przeważającej większości są to dzieła artystów polskich, którzy w przeszłości pojawili się w Orońsku jako uczestnicy warsztatów artystycznych lub mieli tam prezentację swojej twórczości. Z tego tytułu dokonywali darów na rzecz zbiorów, albo przekazywali swoje prace w formie depozytów (częstym powodem, był fakt, że jedynie CRP dysponuje odpowiednią powierzchnią do przechowywania prac
wielko-gabarytowych).
Ważną cześć kolekcji stanowią prace powstałe w ostatnich latach. Dotyczy to szczególnie prac młodego pokolenia, które w ramach organizowanych przez Centrum Triennale Młodych (od 1992 r. dotychczas odbyły się cztery edycje), miało tu możliwość artystycznego debiutu. Prace te służyły także realizowanej przez Centrum serii wystaw tzw. dekadowych (prezentujących kolejno lata: 60., 70., 80. i 90.), w ramach których podejmowano próby syntezy najnowszych dziejów sztuki polskiej.
Na wystawie zaprezentowane zostaną prace m.in.: Sylwestra Ambroziaka, Janusza Bałdygi, Mirosława Bałki, Krzysztofa Bednarskiego, Jana Berdyszaka, Jerzego Beresia, Bożeny Biskupskiej, Włodzimierza Borowskiego, Marka Chlandy, Mirosława Filonika, Kijowski&Kocur, Grzegorza Klamana, Leszka Knaflewskiego, Grzegorza Kowalskiego, Edwarda Krasińskiego, Piotra Kurki, Natalii LL, Marii Pinińskiej-Bereś, Adama Rzepeckiego, Mikołaja Smoczyńskiego, Antoniego Starczewskiego, Macieja Szańkowskiego, Andrzeja Szewczyka, Jana Stanisława Wojciechowskiego, Krzysztofa Zarębskiego.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/