wydawnictwa publikacje | 2007

„Kolekcja sztuki współczesnej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku”

wydarzenia główna galeria | 23.02-25.03.07

Kolekcja Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jest miejscem spotkań artystów z różnych stron świata, z różnymi kulturowymi... 

„Centrum Rzeźby Polskiej ma swoją siedzibę w Orońsku. Jest to miejsce na Mazowszu, położone w samym środku Polski, między Warszawą a Krakowem. Oddalone od chaosu współczesnej cywilizacji i zgiełku miasta,  stanowi jednocześnie zaprzeczenie nudy i przeciętności prowincji. (...)
Jako miejsce spotkań wybrali Orońsko rzeźbiarze. Stąd niedaleko było do złóż szydłowieckiego piaskowca. Tu znaleźli zacisze, które wypełnili odgłosami swych narzędzi, pragnąc obudzić i wskrzesić uśpiony genius loci. (...)
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku powstało na mocy decyzji Ministra Kultury i Sztuki w 1981 r. Jego trzon zasadniczy stanowił Ośrodek Pracy Twórczej Rzeźbiarzy, który funkcjonował tu już w l. 60., jako miejsce nieformalnych spotkań środowiskowych. Wokół niego powstała niebawem obecna struktura, która obejmuje Muzeum Rzeźby Współczesnej i administrację. W ramach terytorialnych instytucji pozostaje część dawnej zabudowy folwarcznej oraz 13-hektarowy park widokowy. Cały kompleks znajduje się pod opieką urzędu konserwatorskiego i jest wpisany do rejestru zabytków. (...)
W zbiorach Muzeum znajdują się m.in. prace następujących autorów:
Magdaleny Abakanowicz, Sylwestra Ambroziaka, Janusza Bałdygi, Mirosława Bałki, Krzysztofa Bednarskiego, Jana i Marcina Berdyszaków, Jerzego Beresia, Bożenny Biskupskiej, Włodzimierza Borowskiego, Elżbiety i Emila Cieślarów, Marka Chlandy, Jana Chwałczyka, Wandy Czełkowskiej, Zbigniewa Dudka, Barbary Falender, Mirosława Filonika, Zbigniewa Frączkiewicza, Wandy Gołkowskiej, Władysława Hasiora,  Jerzego i Krystiana Jarnuszkiewiczów, Marii Jaremy,  Jerzego Kałuckiego, Alfonsa Karnego, Tomka Kawiaka, Marka Kijewskiego, Grzegorza Klamana, Leszka Knaflewskiego, Piotra Kurki, Grzegorza Kowalskiego, Edwarda Krasińskiego, Jana Kucza, Kwiekulik, Natalii LL, Józefa Łukomskiego, Teresy Murak, Adama Myjaka, Tadeusza Mysłowskiego, Marii Pinińskiej-Bereś, Antoniego Porczaka, Antoniego J. Pastwy, Andrzeja Pawłowskiego, Józefa Robakowskiego, Adolfa Ryszki, Mikołaja Smoczyńskiego, Antoniego Starczewskiego, Macieja Szańkowskiego, Andrzeja Szewczyka,  Jana St. Wojciechowskiego, Magdaleny Więcek-Wnuk, Mariana Wnuka, Romana Woźniaka, Krzysztofa Zarębskiego, Barbary Zbrożyny, Gustawa Zemły oraz wielu innych, także obcych.”

Mariusz Knorowski — fragmenty wstępu do katalogu

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/