wydawnictwa publikacje | 2010

katalog „Czarny punkt” Krystian Burda

wydarzenia główna galeria | 02.07-14.08.10

Krystian Burda — czarny punkt — wystawa monograficzna Krystian Burda urodził się 20 czerwca 1935 roku w Rydułtowach. Pierwsze lekcje rysunku i rzeźby pobierał jako dwunastoletni uczeń w szkole... 

Jest to pierwsza publikacja, tak szeroko ujmująca monografię artysty. W katalogu znaleźć można teksty przybliżające genezę powstania prac i ich kontekst, a także obszerną prezentację prac artysty.

„(…) Sztuka Krystiana Burdy ma charakter scjentologiczny i co się z tym często wiąże, artykułowana jest językiem geometrii. Rygorystycznie traktuje artysta wymóg, by wszelkie użyte przez niego formy i barwy miały racjonalne uzasadnienie. W jego twórczości nie ma miejsca na intuicyjne, podświadome lub przypadkowe działania. Sam określa swój sposób tworzenia sztuki jako kalkulacyjny. Układy form w jego pracach muszą być logicznie uporządkowane i harmonijne. Kolor, oszczędnie traktowany, ma znaczenie informacyjne. Jednak nie w sensie jakiejkolwiek kulturowo przyjętej, odwiecznej symboliki znaczeń, ani określonego oddziaływania psychologicznego. Informacja dotyczy ustawienia form barwnych w przestrzeni. To kolor w znacznej mierze ustawia je bliżej lub dalej, rozczłonkowuje lub wiąże w spójną całość i wyznacza wektory ruchu. Jak bywa to i może być istotne uzmysławia Burda przytaczając relacje kolegi, który opowiadał mu po powrocie ze Stanów Zjednoczonych o moście, którego jezdnia stanowiła optyczny raster. Przejeżdżający tędy kierowcy zmuszeni byli dla bezpieczeństwa zwalniać, ponieważ migotanie siatki rastra uniemożliwiało prawidłowe postrzeganie otoczenia i kierunku jazdy. Wystarczyłoby scalającym elementem wizualnym zdominować strukturę rastra, by usunąć jego destrukcyjne działanie. Zamiast tego ustawiono znaki ograniczające szybkość jazdy.”

Bożena Kowalska
W poszukiwaniu rytmu i przestrzeni

fragment

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/