wydarzenia główna galeria | 02.07-14.08.10

Krystian Burda — czarny punkt — wystawa monograficzna

wydawnictwa publikacje | 2010

katalog „Czarny punkt” Krystian Burda Jest to pierwsza publikacja, tak szeroko ujmująca monografię artysty. W katalogu znaleźć można teksty przybliżające genezę powstania prac i ich... 

Krystian Burda urodził się 20 czerwca 1935 roku w Rydułtowach. Pierwsze lekcje rysunku i rzeźby pobierał jako dwunastoletni uczeń w szkole Ludwika Konarzewskiego, założyciela Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach. W 1955 roku rozpoczął studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W trakcie studiów brał udział w tajnych wykładach na temat budownictwa sakralnego organizowanych przy kościele akademickim św. Anny, gdzie był współrealizatorem odważnej instalacji przestrzennej grobu Bożego o tematyce patriotyczno-narodowej. W 1961 roku ukończył studia z wyróżnieniem w pracowni rzeźby pod kierunkiem profesora Jerzego Jarnuszkiewicza i Oskara Hansena. Tematem pracy dyplomowej był pomnik upamiętniający twórczość Fryderyka Chopina pt. „Droga do Żelazowej Woli”. Nowatorska forma plastycznej interpretacji tego tematu — zastosowanie filmu do opisania czasoprzestrzeni — została przyjęta z dużym uznaniem przez środowisko warszawskiej akademii i krytyków sztuki. W 1962 roku artysta otrzymał stypendium Rządu Duńskiego, z którego nie mógł skorzystać ze względu na brak zezwolenia na wyjazd. W trakcie studiów artysta odbył dwuletnią praktykę w zakresie wzornictwa przemysłowego w Zakładach Artystyczno-Badawczych przy ASP w Warszawie działających pod kierunkiem profesora Jerzego Sołtana. Wyniesione z tej pracowni doświadczenia znalazły praktyczne zastosowanie w podjętej przez artystę pracy w Hucie Silesia w Rybniku. W 1970 roku artysta jako pierwszy opracował i zastosował do architektury technologię malarstwa na blasze stalowej emaliowanej. Jako członek Związku Artystów Plastyków brał udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/