wydawnictwa publikacje | 2007

„Pewna Finlandia” — współczesna sztuka fińska w BWA

wydarzenia główna galeria | 24.08-14.10.07

Pewna Finlandia — obraz warunków społecznych, życia i ekologii Finlandii „W rezultacie zaproszenia, jakie rozesłaliśmy wśród artystów, nadeszło do nas około dwustu dokumentacji, spośród których... 

„(…) Inicjator wystawy Pewna Finlandia, fiński malarz mieszkający w Brukseli, Mikko Paakkola, objaśnił mi genezę projektu. Idea prezentacji współczesnej sztuki fińskiej zrodziła się podczas wystawy fińskiego symbolizmu z początków ubiegłego wieku, którą można było zobaczyć kilka lat temu w Musée d’Ixelles w Brukseli.(1) Jednym z siedmiu artystów, których dzieła prezentowane były na tamtej wystawie był Hugo Simberg.

Dwa elementy stanowiły rzeczywisty impuls i punkt wyjścia dla realizacji obecnej wystawy. Po pierwsze wysoka jakość wszystkich prac, jakie znalazły się na wystawie symbolistów, świadcząca o tym, że artyści ci byli świadomi ekspresyjnych możliwości materiałów, jakimi dysponowali i że po mistrzowsku te możliwości opanowali. Drugim elementem, w istocie ważniejszym, była ich odrębność, bezinteresowna i wielowartościowa droga ich sztuki. W praktyce owa odrębność narodziła się z faktu, że 7 artystów z wystawy symbolistów nie próbowało w żaden sposób umieścić swej sztuki w głównym nurcie swojej epoki − modernizmie − mimo iż będąc mistrzami w swojej dziedzinie, mogliby tego dokonać z powodzeniem. Przeciwnie, poszukiwali ram znaczeniowych najistotniejszych dla sztuki w swoim świecie wewnętrznym, we własnej kulturze i w otaczającym środowisku. Z europejskiego, ogólnego punktu widzenia przywiązanie do odrębności, polegające na ograniczaniu się do własnego języka, kultury i geografii, można by łatwo tłumaczyć jako poddanie się, uległość. Tymczasem można to zjawisko postrzegać także jako ważne i zupełnie wyjątkowe w stosunku do głównego nurtu sztuki roku 1900. Przedmioty i tematy, jakie w swoich dziełach drążyli i przedstawiali fińscy symboliści sto lat temu, miały bardzo niewielki wpływ na powstanie obecnej wystawy Pewna Finlandia. Natomiast bardzo istotna była w tym względzie słuszna obserwacja, że dzieło licznych fińskich artystów wciąż odbiega od panujących tendencji międzynarodowych, będąc zarazem bardzo mocno osadzone w lokalnej tradycji. Chcąc nie chcąc artyści ci rzucają bardzo pozytywne światło na koncepcję lokalności. (…)”

Timo Valjakka „Potomkowie rannego anioła”
fragment z katalogu
(1) „Les mondes intérieurs — Le symbolisme finlandais”. Muzeum Ixelles w Brukseli, Belgia, od 10 października 2002 r. do 12 stycznia 2003 r. Artyści uczestniczący: Väinö Blomstedt, Magnus Enckell, Akseli Gallén-Kallela, Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Ellen Thesleff oraz miasto Vallgren.

 

Czterojęzyczny katalog „Pewna Finlandia” jest pokłosiem wystawy zorganizowanej przez Museum Atelier 340 z Brukseli i prezentuje aktualną sztukę fińską — obiekty, instalacje, rzeźby. Powołany przez kuratorów zestaw prac „Pewnej Finlandii” tworzy fragmentaryczny i nastrojowy obraz warunków społecznych i ekologii Finlandii.

Artyści, którzy wzięli udział w wystawie:
Jussi Heikkilä, Timo Heino, Pekka Jylhä, Kaarina Kaikkonen, Kaija Kiuru, Kaisu Koivisto, Elina Lind, Eero Markuksela, Reima Nurmikko, Jaakko Pernu, Anni Rapinoja, Anu  Tuominen.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/