wydarzenia główna galeria | 31.07-13.09.09

Labirynt pamięci. Oblicza zła 1939-2009 — wideo-arty wydobywające strategie manipulacje dokonywane na wyobrażeniu historii

wydawnictwa publikacje | 2011

książka „Labirynt Pamięci. Oblicza zła 1939—2009” — zbiór omówień wideo-artów prezentowanych w ramach wystawy Wideo-arty prezentowane były w ramach wystawy, która odbywała się w Galerii Sztuki Współczesnej BWA i Rondzie sztuki od lipca do... 

Wystawa prezentowana w czasie szczególnie nacechowanym symbolicznie. 70 rocznica wybuchu II wojny światowej (1939-2009) sprawia, że na nowo podjęte zostaną dyskusje o obecności w pamięci zbiorowej traumy wojny, przemocy, ludobójstwa. Jednocześnie, ostatnie dziesięciolecie z całą mocą uwiadomiło nowe zagrożenia, jakie przynosi przemoc. Dlatego też nie przypadkiem finisaż wystawy odbędzie się 11 września, w rocznicę terrorystycznego ataku na wieże Word Trade Center w Nowym Yorku.
W Katowicach zaprezentowane zostaną prace najwybitniejszych artystów videoartu na świecie. W tym gronie są tak znani twórcy, jak: Sophie Calle, Chris Doyle, Antonio Muntadas, Nam June Paik, Zbig Rybczyński, Bill Viola czy Stephen Balist, współtwórca legendarnego nowojorskiego Squat Theatre. Polskich artystów reprezentować będą (obok Rybczyńskiego) Mirosław Bałka i Artur Żmijewski. Przypomniana będzie ponadto głośna „Europa 2” Franciszki i Stefana Themersonów.
Rozważania artystów o wojnie nie mają ambicji mnożenia przypisów do dziejów powszechnych. W podróży w czasie (od I wojny światowej po wydarzenia współczesne) i przestrzeni (Europa, Bliski Wschód, Chile, USA, Chiny, Korea, Wietnam) postawione zostaną najważniejsze pytania. Pytania o to, jak wojna i terror wpłynęły na systemy wartości, jak człowieczeństwo — wrzucone do labiryntu pamięci — ma odbudować swą tożsamość i nieustannie zagrożony sens.
Wybrana metoda prezentacji wychodzi naprzeciw wrażliwości współczesnego odbiorcy z różnych pokoleń, pozwalając nawiązać dialog z również z publicznością spoza kręgu odbiorców wystaw sztuki współczesnej. Dzięki symultanicznej prezentacji będzie możliwe stworzenie pokazu wielowątkowego, a jednocześnie podporządkowanego wyraźnej obrazowej i dramaturgicznej dominancie.

Marek Zieliński
Kurator

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/