wydarzenia mała przestrzeń | 2008/2009

Maren Dubnick — Wzgrubienie „…powtarzalność ruchów przynosi równowagę…”

wydawnictwa publikacje | 2009

„Przypadkowe przyjemności” podsumowanie Katalog podsumowujący cykl wystaw „Przypadkowe przyjemności” odbywający się w Małej Przestrzeni Galerii Sztuki Współczesnej BWA w... 

Niewielkich rozmiarów obiekty Maren Dubnick — belgijskiej artystki — powstają w efekcie żmudnego nawijania nici na igły i agrafki. Artystka nazywa swoje prace zagęszczeniami, odwołując się do pojęcia czasu i wizualnego przedstawiania nieskończoności. Sam proces monotonnego zwijania jest dla niej rytualnym niemal sposobem koncentracji. Powtarzalność ruchów staje się schronieniem, przywraca równowagę, wycisza. Jubilerskie w swoich miniaturowych rozmiarach obiekty są zapisami prywatnych performance’ów artystki. Sięgnięcie po technikę wyplatania, przędzenia jest hołdem dla przypisywanych tradycyjnie kobietom środków wyrazu, spychanych na marginesy gatunków sztuki i nobilitowanych dopiero w latach 70. przez ruch pattern and decoration.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 https://bwakatowice.bip.gov.pl/